Thi đấu trong nước

CHƠI BASKETBALL TRONG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN!

Bóng rổ Nunawading là ngôi nhà của Hiệp hội Bóng rổ Đông Melbourne (MEBA) và Hội nghị Bóng rổ Đại Đông (GEBC), mang đến sự cạnh tranh thường xuyên, có cấu trúc cho các bộ phận nam, nữ, hỗn hợp, nam và nữ bắt đầu từ dưới 8 đến dưới 23 tuổi. Lịch thi đấu mở và có sẵn 7 ngày một tuần! MEBA và GEBC hoạt động hai mùa mỗi năm ở cả cấp cơ sở và cấp cao;
Mùa hè | Tháng 10 - tháng 3
Mùa đông | Tháng 3 - 9