Học viện bắn súng

Học viện bắn bóng rổ Nunawading cung cấp phát triển kỹ năng chuyên ngành, tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của bắn súng. Trong suốt Học kỳ, cơ học tiến triển bao gồm các hình thức tấn công cơ bản, trung cấp và nâng cao với trọng tâm là ghi bàn bóng rổ.

Please be advised Nunawading Basketball Shooting Academy is not running in 2021.

Nhà tài trợ chính