Học viện bắn súng

Học viện bắn bóng rổ Nunawading cung cấp phát triển kỹ năng chuyên ngành, tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của bắn súng. Trong suốt Học kỳ, cơ học tiến triển bao gồm các hình thức tấn công cơ bản, trung cấp và nâng cao với trọng tâm là ghi bàn bóng rổ.

Học viện bắn bóng rổ Nunawading đã trở lại cho lịch trình năm 2018, với các phiên diễn ra vào thứ năm hàng tuần tại Forest Hill College lúc 5:00 chiều. Các phiên được tính ở mức 10 đô la mỗi phiên. Để biết thêm thông tin liên hệ với Peter Rooke qua email.