Chụp bình thường

Nếu bạn muốn sử dụng các tòa án một cách ngẫu nhiên, để thực hành với một số bạn bè hoặc đào tạo cá nhân, sân vận động có sẵn vào hầu hết các ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều để bạn sử dụng.

Xin lưu ý rằng trong các ngày nghỉ học và vào các ngày lễ, chụp hình thông thường không có sẵn.

Chi phí chỉ $ 4 mỗi người.

Gọi cho chúng tôi theo số 03 9802 6711 để kiểm tra phòng trống vì các trường đôi khi đăng ký tất cả các tòa án để thi đấu ở trường.