Nunawading Referees NBTOS

Về chúng tôi

NBTOS Commission

This commission represent all referees at Nunawading. The Commission is responsible for our working conditions, discipline and developing high expectations of the performance of all referees.

Commission members are:

Andrew Cavlock
Emma Keogh
Britt Andreola
Darcey Brooks
Simone Hallett
Kelly Baxter
Mark Hallett
Barry Spicer

Giám sát sân vận động

Giám sát sân vận động được bổ nhiệm cho mỗi ca bóng rổ tại sân vận động Nunawading. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hoặc muốn tìm kiếm làm rõ về trọng tài hoặc quy tắc thi đấu, xin vui lòng tìm kiếm người giám sát sân vận động của bạn ngay lập tức. Họ sẽ mặc một chiếc áo giám sát màu xám Nunawading.

Tại các địa điểm bên ngoài, có một người gác cửa được chỉ định để hỗ trợ địa điểm.

Quản trị viên trọng tài

Quản trị viên trọng tài chịu trách nhiệm liên lạc qua các ca khác nhau và các nhiệm vụ hành chính khác cần thiết cho các trường trọng tài khác nhau. Quản trị viên trọng tài hiện tại của chúng tôi là Kelly Baxter. Bạn có thể liên hệ với Quản trị viên của chúng tôi tại referees@nunawadingbasketball.com.

Cố vấn trọng tài

Cố vấn trọng tài phụ trách chương trình phát triển trọng tài tại Nunawading. Trách nhiệm của Cố vấn là thiết lập và cải thiện văn hóa để đạt thành tích cao hơn trong các cơ cấu trong một cấu trúc hỗ trợ đầy đủ cho tất cả các trọng tài, giám sát viên và huấn luyện viên trọng tài. Cố vấn trọng tài hiện tại của chúng tôi là Andrew Cavell.
Bạn có thể liên hệ với cố vấn trọng tài của chúng tôi tại refereeadvisor@nunawadingbasketball.com.

Điều phối viên trường trọng tài

Vai trò của Điều phối viên Trường Trọng tài là điều phối và trình bày các trường trọng tài khác nhau để thúc đẩy các trọng tài lên các cấp công nhận cao hơn. Hiện tại các điều phối viên của chúng tôi là:

Referee Coordinator – Andrew Cavlock

Huấn luyện viên trọng tài trong nước

Nunawading hiện có một đội ngũ Huấn luyện viên Trọng tài trong nước được sử dụng trên toàn cuộc thi vì nhiều lý do. Những cá nhân này có sự công nhận tối thiểu của Huấn luyện viên Trọng tài Hạng 1.