Liên hệ chúng tôi

Trụ sở chính

Địa chỉ nhà: Trung tâm bóng rổ Nunawading
Khu bảo tồn Đông Burwood
Đường cao tốc Burwood
Đông Burwood VIC 3151
Tham khảo bản đồ: 62 C7
Trạm dừng xe điện: TRAM 75, DỪNG SỐ 72
Số điện thoại: (03) 9802 6711
E-mail: mark@nunawadingbasketball.com.au
Địa chỉ bưu điện: Trung tâm bóng rổ Nunawading
HỘP SỐ 6183
VĂN NAM NAM 3133

Đối tác

Đối tác