Chương trình phát triển

The Nunawading Basketball Development Programs deliver high quality fundamental skill development and a fun learning environment. Providing boys and girls with a fun and safe basketball experience that serves as an introduction to a lifetime of involvement in the game.

Trẻ em học các kỹ năng vận động cơ bản cho hoạt động thể chất và tham gia thể thao trong tương lai cùng với các điều cơ bản về điều hòa thể dục, quản lý cơ bắp và hạnh phúc. Các kỹ năng sinh lý và tinh thần quan trọng được nuôi dưỡng, tôn trọng người khác cũng như các kỹ năng xã hội, làm việc nhóm và hợp tác được phát triển.

Liên hệ với huấn luyện viên và những đứa trẻ khác cung cấp mô hình vai trò có giá trị, trong khi những đứa trẻ được tiếp xúc với môi trường đa chức năng tạo ra sự tự tin lớn hơn.

SKILLS ACADEMY

At Nunawading Basketball, the Skills Academy is set up for children aged 5-12 years old, designed to provide the foundations of skill development. Each week we will deliver professionally designed programs to foster this continual development on lowered rings to encourage correct technique.

Skills Academy sessions are available on Tuesday, Wednesday, Thursday or Sunday during the school term. Registration is $75 per term, per child.

All new registrations will receive a starter pack which will include a basketball for this term that will you will be required to bring each session.

MISS SWISH

As well as the Skills Academy, Nunawading Basketball is excite to provide the Miss Swish Program. Designed as a girls only alternative on Monday’s that looks to provide a comfortable and energetic environment for young girls to learn basketball basics.

Miss Swish sessions are available on Monday’s during the school term. Registration is $75 per term, per child.

All new registrations will receive a starter pack which will include a basketball for this term that will you will be required to bring each session.

SPOOK HOOPS

Spook Hoops casual basketball sessions @ Nunawading Basketball Centre are a less structured introduction to basketball skills and terminology. Spook Hoops sessions run every Friday from 4:00pm and can be booked on a casual basis via the link below. This is the perfect environment to ‘come & try’ in a safe and fun environment.

For further information please contact paul@nunawadingbasketball.com.au

Session Times and Dates

REGISTER ONLINE HERE

SKILLS ACADEMY –
Thứ Ba 4:00 pm-4: 45pm
Wednesday 4:00pm-4:45pm
Thứ Năm 4:00 pm-4: 45pm
Sunday 12:30pm-1:15pm | 1:20pm-2:05pm
Chi phí: $ 75,00 mỗi kỳ, mỗi trẻ em

MISS SWISH –
Monday 4:00pm-4:45pm
Chi phí: $ 75,00 mỗi kỳ, mỗi trẻ em

SPOOK HOOPS | 3+
Friday 4:00pm-4:45pm
Cost: $6 Per session (paid on entry)
Ages: 3+ Casual session

TO BOOK A SPOOK HOOPS CASUAL CLASS CLICK HERE
ALL PARTICIPANTS MUST BRING THEIR OWN BASKETBALL

For further information regarding our programs please email paul@nunawadingbasketball.com.au

Nhà tài trợ chính

Đối tác