Chương trình phát triển

The Nunawading Basketball Development Programs deliver high quality fundamental skill development and a fun learning environment. Providing boys and girls with a fun and safe basketball experience that serves as an introduction to a lifetime of involvement in the game.

Trẻ em học các kỹ năng vận động cơ bản cho hoạt động thể chất và tham gia thể thao trong tương lai cùng với các điều cơ bản về điều hòa thể dục, quản lý cơ bắp và hạnh phúc. Các kỹ năng sinh lý và tinh thần quan trọng được nuôi dưỡng, tôn trọng người khác cũng như các kỹ năng xã hội, làm việc nhóm và hợp tác được phát triển.

Liên hệ với huấn luyện viên và những đứa trẻ khác cung cấp mô hình vai trò có giá trị, trong khi những đứa trẻ được tiếp xúc với môi trường đa chức năng tạo ra sự tự tin lớn hơn.

At Nunawading Basketball, the Skills Academy is set up for children aged 5-13 years old, designed to provide the foundations of skill development. Each week we will deliver professionally designed programs to foster this continual development on lowered rings to encourage correct technique.

Skills Academy sessions are available on Tuesday, Wednesday, Thursday or Sunday during the school term. Registration is $75 per term, per child. All new registrations will receive a starter pack which will include a basketball for this term that will you will be required to bring each session.

As well as the Skills Academy, Nunawading Basketball is excite to provide the Miss Swish Program. Designed as a girls only alternative on Monday’s that looks to provide a comfortable and energetic environment for young girls to learn basketball basics.

There will be a MAXIMUM of 60 spots available per session. First in best dressed.

For further information please contact paul@nunawadingbasketball.com.au

Session Times and Dates

All programs are currently on hold until we have some clarity on a return to sport. We thank you for your patience.

SKILLS ACADMEY –
Tuesday 4:15pm-5:00pm
Wednesday 4:15pm-5:00pm
Thursday 4:15pm-5:00pm
Sunday 12:00pm-12:50pm | 12:50pm-1:40pm
Chi phí: $ 75,00 mỗi kỳ, mỗi trẻ em

MISS SWISH –
Monday 4:00pm-4:45pm
Chi phí: $ 75,00 mỗi kỳ, mỗi trẻ em

SPOOK HOOPS | 3+
Friday 4:00pm-4:45pm
Cost: $6 Per session (paid on entry)
Ages: 3+ Casual session
MUST BRING YOUR OWN BASKETBALL

For further information regarding our programs please email our development officer at paul@nunawadingbasketball.com.au

Nhà tài trợ chính