PARLBY VALE BRIAN

Chia sẻ bài viết này

PARLBY VALE BRIAN

 

Thật đáng buồn khi chúng tôi khuyên cộng đồng bóng rổ Nunawading về sự ra đi của Brian Parlby. Brian là một thành viên tích cực của Nunawading Basketball trong nhiều năm với tư cách là Thành viên Toà án và Trọng tài.

 

Suy nghĩ của chúng tôi là với gia đình của Brian tại thời điểm này.

 

Một Thánh lễ an táng sẽ được dâng tại Nhà thờ Công giáo St Scholastica, 348 Burwood Highway, Bennettswood vào Thứ Hai ngày 12 tháng 8 lúc 3:00 chiều.

Nhà tài trợ chính