LỊCH TRÌNH THỂ THAO JUNIOR - NGÀY 16 THÁNG 8

Chia sẻ bài viết này

Liên đoàn bóng rổ thiếu niên Melbourne United Victoria trở lại hành động tối nay trên toàn tiểu bang, và một lần nữa, Nunawading Specters sẽ trở nên dày đặc của hành động.

Tất cả các đội Spectre sẽ ra tòa tối nay, với một đội ngũ lớn bị khóa vào đồ đạc tại Trung tâm bóng rổ Nunawading. Đối với những người có thể, hãy đến Tòa án Nunawading 1 lúc 8:20 tối khi các Spectre đưa Kilsyth về vị trí cuối cùng trong năm nay Giải vô địch Câu lạc bộ nữ 14 tuổi.

Lịch thi đấu đầy đủ bên dưới;

9:40:00 CH Altona Crt 1 (18 GIRLS- CHAMP VC) CÂU Vs NUNAWADING
7:20:00 CH Khu liên hợp thể thao Carey (12 BOYS - VJL FIVE (POOL 3)) HAWTHORN 5 Vs NUNAWADING 5
9:40:00 CH Dandenong Crt 5 (18 BOYS - CHAMP VC) ĐENNGONG Vs NUNAWADING
8:40:00 CH Diamond Valley Crt 1 (16 GIRLS - VJL HAI) GIÁ TRỊ DIAMOND 2 Vs NUNAWADING 3
6:40:00 chiều Eltham High Crt 2 (12 BOYS - VJL HAI (POOL 2)) ELTHAM 3 Vs NUNAWADING 3
8:40:00 CH Eltham High Crt 2 (16 BOYS - BỐN VJL (POOL 2)) ELTHAM 3 Vs NUNAWADING 3
9:40:00 CH Trung tâm giải trí Eltham Crt 1 (18 BOYS - VJL TWO) NUNAWADING 2 Vs WANGARATTA
6:40:00 chiều Frankston Crt 2 (12 GIRLS - VJL HAI (POOL 1)) NGÂN HÀNG 4 Vs NUNAWADING 3
8:00:00 Hawthorn Crt 2 (16 BOYS - ĐẶT CH VC) HAWTHORN Vs NUNAWADING
7:00:00 Kilsyth Crt 1 (12 BOYS - CHAMP VC) KILSYTH Vs NUNAWADING
7:00:00 Kilsyth Crt 5 (14 BOYS - CHAMP VC) KILSYTH Vs NUNAWADING
9:40:00 CH Knox Crt 6 (16 GIRLS - VJL FIVE (POOL 1)) KNOX 4 Vs NUNAWADING 5
7:40:00 CH Lilydale Crt 1 (14 GIRLS - VJL SIX (ĐIỂM 1)) KILSYTH 4 Vs NUNAWADING 5
6:50:00 chiều MSAC Crt 3 (12 BOYS - VJL ONE (ĐIỂM 1)) MELBOURNE 2 Vs NUNAWADING 2
8:50:00 CH MSAC Crt 8 (16 BOYS - VJL SEVEN (ĐIỂM 1)) MELBOURNE 7 Vs NUNAWADING 4
7:00:00 Nunawading Crt 1 (12 GIRLS- VC CHAMP) NUNAWADING Vs KILSYTH
8:20:00 CH Nunawading Crt 1 (14 GIRLS- VC CHAMP) NUNAWADING Vs KILSYTH
9:40:00 CH Nunawading Crt 1 (16 GIRLS- VC CHAMP) NUNAWADING Vs HAWTHORN
6:40:00 chiều Nunawading Crt 2 (12 GIRLS - VJL BỐN (POOL 3)) NUNAWADING 5 Vs NGÂN HÀNG 6
7:40:00 CH Nunawading Crt 2 (14 BOYS - VJL NINE (POOL 1)) NUNAWADING 5 Vs WAVER 4
8:40:00 CH Nunawading Crt 2 (14 GIRLS - VJL FIVE (POOL 1)) NUNAWADING 4 Vs WAVERley 3
9:40:00 CH Nunawading Crt 2 (18 GIRLS - VJL BA) NUNAWADING 3 Vs CAMBERwell 2
6:20:00 chiều Nunawading Crt 3 (12 GIRLS - VJL ONE (POOL 1)) NUNAWADING 2 Vs VÒNG
7:20:00 CH Nunawading Crt 3 (16 BOYS - VJL HAI) NUNAWADING 2 Vs CÁT 2
8:20:00 CH Nunawading Crt 3 (18 GIRLS- ĐẶT CH VC) NUNAWADING 2 Vs MÔI GIỚI
9:40:00 CH Nunawading Crt 3 (21 GIRLS - CHAMPIONHIP) NUNAWADING Vs GIÀY
7:40:00 CH Nunawading Crt 4 (14 BOYS - VJL ONE) NUNAWADING 2 Vs CÂU
8:40:00 CH Nunawading Crt 4 (14 GIRLS - VJL ONE) NUNAWADING 2 Vs TIỀN
6:40:00 chiều Nunawading Crt 4 (14 GIRLS - VJL BA) NUNAWADING 3 Vs VÒNG
6:40:00 chiều Nunawading Crt 5 (12 GIRLS - BỐN VJL (POOL 1)) NUNAWADING 4 Vs GIÀY
8:40:00 CH Nunawading Crt 5 (14 BOYS - VJL EIGHT (POOL 1)) NUNAWADING 4 Vs ELTHAM 7
7:40:00 CH Nunawading Crt 5 (14 BOYS - VJL BA) NUNAWADING 3 Vs WHITTLESEA
9:40:00 CH Nunawading Crt 5 (16 GIRLS - VJL FIVE (POOL 1)) NUNAWADING 4 Vs GIÀY
9:40:00 CH Pakenham Crt 1 (21 BOYS - CHAMPIONHIP) PAKENHAM Vs NUNAWADING
7:20:00 CH Pakenham Crt 2 (14 BOYS - VJL NINE (POOL 2)) PAKENHAM 3 Vs NUNAWADING 6
6:40:00 chiều Pakenham Crt 4 (12 BOYS - BỐN VJL (POOL 1)) PAKENHAM 2 Vs NUNAWADING 4
8:00:00 Seymour Crt 1 (16 GIRLS - VJL ONE) WANGARATTA Vs NUNAWADING 2
9:40:00 CH Werribee Crt 4 (18 BOYS - BỐN VJL) WERRIBEE 3 Vs NUNAWADING 3

Nhà tài trợ chính