LỊCH TRÌNH THỂ THAO JUNIOR - THỨ SÁU 2 THÁNG 8

Chia sẻ bài viết này

Giải bóng rổ thiếu niên Melbourne United Victoria trở lại vào tối nay và Nunawading Specters 'Trên đám ma' khi họ tìm cách thêm vào túi chiến thắng của họ vào năm 2019.
Các chàng trai Specters U16.2 hướng xuống Bellarine để tham dự trận đấu với Storm, trong khi các cô gái U14.4 chiến đấu với Steelers tại Western Port.
Hầu hết các bên còn lại chơi trong hoặc xung quanh thành phố Melbourne với các trò chơi Spectre khác được lên lịch xung quanh họ mang lại cơ hội tuyệt vời để nghỉ ngơi và hỗ trợ lẫn nhau.
8:40:00 CH Bellarine Crt 2 (16 BOYS - VJL HAI) VÒI Vs NUNAWADING 2
7:40:00 CH Sân vận động Casey Crt 5 (12 GIRLS - VJL BỐN (POOL 3)) TIỀN 4 Vs NUNAWADING 5
9:40:00 CH Chelsea Crt 1 (18 GIRLS - VJL BA) CHELSEA Vs NUNAWADING 3
7:20:00 CH Sân vận động Ngân hàng Cộng đồng Crt 3 (14 BOYS - VJL ONE) GIÁ TRỊ DIAMOND Vs NUNAWADING 2
7:40:00 CH Dandenong Crt 6 (14 GIRLS - VJL BA) ĐÔNG 2 Vs NUNAWADING 3
7:40:00 CH Doncaster Crt 1 (14 GIRLS - VJL ONE) DONCASTER Vs NUNAWADING 2
6:40:00 chiều Frankston Crt 1 (14 BOYS - VJL EIGHT (ĐIỂM 1)) NGÂN HÀNG 6 Vs NUNAWADING 4
7:40:00 CH Frankston Crt 2 (14 BOYS - VJL BA) NGÂN HÀNG 2 Vs NUNAWADING 3
7:40:00 CH Frankston Crt 5 (14 BOYS - VJL NINE (ĐIỂM 1)) NGÂN HÀNG 7 Vs NUNAWADING 5
6:40:00 chiều Hawthorn Crt 2 (12 GIRLS- CHAMP VC) HAWTHORN Vs NUNAWADING
8:00:00 Hawthorn Crt 2 (14 GIRLS- CHAMP VC) HAWTHORN Vs NUNAWADING
6:30:00 chiều Hawthorn Crt 4 (12 GIRLS - VJL ONE (ĐIỂM 1)) HAWTHORN 2 Vs NUNAWADING 2
9:40:00 CH Keilor Crt 3 (16 GIRLS- CHAMP VC) GIỜ Vs NUNAWADING
9:40:00 CH Keilor Crt 4 (18 GIRLS- ĐẶT CH VC) GIỜ Vs NUNAWADING 2
9:40:00 CH Kilsyth Crt 6 (21 GIRLS - CHAMPIONHIP) KILSYTH Vs NUNAWADING
8:40:00 CH Knox Crt 4 (16 GIRLS - VJL FIVE (POOL 1)) KNOX 3 Vs NUNAWADING 4
6:40:00 chiều Knox Crt 6 (12 GIRLS - VJL BỐN (POOL 1)) KNOX 3 Vs NUNAWADING 4
9:50:00 CH MSAC Crt 2 (18 BOYS - VJL HAI) MELBOURNE 2 Vs NUNAWADING 2
7:00:00 Nunawading Crt 1 (16 BOYS - ĐẶT CH VC) NUNAWADING Vs ELTHAM 2
9:40:00 CH Nunawading Crt 1 (18 BOYS - CHAMP VC) NUNAWADING Vs MELBOURNE
8:20:00 CH Nunawading Crt 1 (21 BOYS - CHAMPIONHIP) NUNAWADING Vs KILSYTH
7:40:00 CH Nunawading Crt 2 (12 BOYS - VJL FIVE (POOL 3)) NUNAWADING 5 Vs BULLEEN 5
6:40:00 chiều Nunawading Crt 2 (12 BOYS - VJL TWO (POOL 2)) NUNAWADING 3 Vs BULLEEN 2
9:40:00 CH Nunawading Crt 2 (16 BOYS - VJL SEVEN (POOL 1)) NUNAWADING 4 Vs VÒNG 3
8:40:00 CH Nunawading Crt 2 (16 GIRLS - VJL FIVE (POOL 1)) NUNAWADING 5 Vs BLACKkinaN 2
7:00:00 Nunawading Crt 3 (12 BOYS - CHAMP VC) NUNAWADING Vs KNOX
8:20:00 CH Nunawading Crt 3 (14 BOYS - CHAMP VC) NUNAWADING Vs HAWTHORN
9:40:00 CH Nunawading Crt 3 (18 GIRLS- VC CHAMP) NUNAWADING Vs HAWTHORN
6:40:00 chiều Nunawading Crt 4 (12 BOYS - VJL ONE (POOL 1)) NUNAWADING 2 Vs ĐÔNG 3
8:40:00 CH Nunawading Crt 4 (14 BOYS - VJL NINE (POOL 2)) NUNAWADING 6 Vs NAM PENINSULA 2
7:40:00 CH Nunawading Crt 4 (14 GIRLS - VJL SIX (POOL 1)) NUNAWADING 5 Vs NGÂN HÀNG 5
9:40:00 CH Nunawading Crt 4 (16 GIRLS - VJL ONE) NUNAWADING 2 Vs MELBOURNE 2
7:40:00 CH Nunawading Crt 5 (12 BOYS - BỐN VJL (POOL 1)) NUNAWADING 4 Vs CÁT 4
6:40:00 chiều Nunawading Crt 5 (12 GIRLS - VJL HAI (POOL 1)) NUNAWADING 3 Vs TIỀN 2
8:40:00 CH Nunawading Crt 5 (16 BOYS - BỐN VJL (POOL 2)) NUNAWADING 3 Vs TÂY
9:40:00 CH Nunawading Crt 5 (16 GIRLS - VJL TWO) NUNAWADING 3 Vs LATROBE
7:40:00 CH Trung tâm giải trí Somerville Crt 1 (14 GIRLS - VJL FIVE (POOL 1)) Tây cảng Vs NUNAWADING 4
8:40:00 CH Vermont Crt 1 (18 BOYS - BỐN VJL) NUNAWADING 3 Vs Tây cảng

Nhà tài trợ chính